Attendance

Importer en liste med navn til Oppmøte-appen

Kopier ut og lim inn en liste fra en tabell eller skriv inn manuelt. Et navn per linje (både for- og etternavn på samme linje). Lister på flere enn 200 navn vil påvirke ytelsen.Skriv inn koden fra bildet nedenfor: